• Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWY
Dariusz Błaszczyński przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AURIS-MED Aparaty Słuchowe s.c., wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5993191455, nr REGON ????? ,ul. Matejki 45a, 66-400 Gorzów Wlkp.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: dariusz.blaszczynski@vp.pl.

1. Informacje ogólne.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych - patrz polityka cookies .

c) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego funkcjonującego pod adresem www.auris....

2. Informacje w formularzach.

a) Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

b) Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.

c) Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim, inaczej, niż za zgodą użytkownika.

d) Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym czasie.

3. Logi serwera.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do zwenętrznych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu www.auris.... i posiadają własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy.

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych i nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwis www.auris....

4. Udostępnienie danych.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne obligują nas do retencji danych.
Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.